Budżet

Bilans 2020


BILANS

INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZAŁ 1-10 INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2021/05/10, odpowiedzialny/a: Małgorzata Jasińska, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2021/05/10 12:30:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus 2021/05/10 12:30:56 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2021/05/10 12:20:24 nowa pozycja