Status prawny

Podstawy Prawne Działania


 

Podstawy Prawne Działania

Dom działa w szczególności na podstawie:
1.Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.);
2.Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.);

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późń. zm. );

4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późń. zm. );

5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm. )
6. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. , poz. 964);

7.Statutu nadanego Uchwałą Nr X/191/15  Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015r.  

8.Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 211/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 czerwca 2015r.

9. Regulaminu wewnętrznego Działu Wsparcia Dziennego wprowadzonego  Zarządzeniem nr 41/15/0120 z dnia 01 sieprnia 2015r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej. 

Załączniki:

Regulamin Organizacyjny 2018

Regulamin wewnetrzny Działu Wsparcia Dziennego Dziennych Domów Pomocy Społecznej 

Statut Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Statut Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej - zmiana

Uchwała nr XLI/1024/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2009r. w sparwie połączenia Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie, Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie i Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Łukasiewicza 6 w Szczecinie 


udostępnił: DPS DKiPZS, wytworzono: 2011/10/07, odpowiedzialny/a: Małgorzata Jasińska, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2021/08/31 13:15:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus 2021/08/31 13:15:16 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2021/08/31 13:05:31 modyfikacja wartości
Marta Gdak 2019/09/18 12:08:52 modyfikacja wartości
Marta Gdak 2019/09/18 12:07:12 modyfikacja wartości
Marta Gdak 2019/09/18 12:06:16 modyfikacja wartości
Marta Gdak 2019/05/22 12:32:37 modyfikacja wartości
Ewelina Słodzińska 2017/01/27 13:58:29 modyfikacja wartości
Ewelina Słodzińska 2017/01/27 13:57:09 modyfikacja wartości
Ewelina Słodzińska 2017/01/27 13:44:35 modyfikacja wartości
Ewelina Słodzińska 2017/01/27 13:41:39 modyfikacja wartości
Ewelina Słodzińska 2017/01/27 13:39:22 modyfikacja wartości
Ewelina Słodzińska 2017/01/27 13:29:20 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/07/17 11:38:35 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/07/17 11:08:07 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/07/17 11:05:50 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/06/23 09:02:09 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/06/23 08:56:36 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/06/23 08:55:12 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/06/23 08:53:39 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/06/23 08:52:01 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/06/23 08:51:01 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/06/23 08:32:03 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/08 10:48:29 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/08 10:08:03 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/08 10:04:06 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/08 09:57:55 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/08 09:48:12 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/08 09:14:57 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/08 09:14:02 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/08 09:07:21 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/08 07:57:17 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/08 07:52:50 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/08 07:50:55 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/08 07:47:09 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/08 07:45:33 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/07 15:22:55 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/07 15:22:01 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2011/10/07 17:02:40 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2010/04/28 12:16:53 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2010/02/16 14:00:27 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2010/02/16 13:59:55 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2010/02/16 13:40:55 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2009/07/21 16:04:38 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2009/07/21 14:16:24 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2008/12/18 12:19:39 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2008/12/17 21:52:46 nowa pozycja