Nabór na stanowiska

Trapeuta ds. podnoszenia sprawności fizycznej - opiekun


DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DOM KOMBATANTA I PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ PRZY UL. ROMERA 21-29 W SZCZEINIE

 

PROWADZI REKRUTACJE NA STANOWISKO

TERAPEUTA DO SPRAW PODNOSZENIA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ-OPIEKUN

1.       Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie wyższe lub średnie  medyczne- fizjoterapia

 

2.       Wymagane dokumenty

·         Dokumenty potwierdzające wykształcenie

·         List motywacyjny

·         CV

·         Dokumenty potwierdzające staż pracy

·         Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

3.       Zakres działań wykonywanych na w/w stanowisku:

·         Podejmowanie działań ukierunkowanych na podnoszenie sprawności ruchowej Podopiecznych.

·         Podejmowanie działań  zwiększających aktywności Podopiecznych.

·         Aktywne zagospodarowanie czasu wolnego Podopiecznych.

·         Prowadzenie gimnastyki ogólnokondycyjnej z Podopiecznymi.

·         Pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu z Podopiecznymi.

·         Czuwanie nad stanem zdrowia Podopiecznego w ciągu dnia (kontrolowanie podstawowych parametrów życiowych:  ciśnienie, tętno);

·         Umożliwienie zaspakajanie potrzeb kulturalnych Podopiecznych.

·         Przestrzeganie zasad higieny i aseptyki w postepowaniu z osobami chorymi
i niepełnosprawnymi;

·         Stosowanie oddziaływania psychologicznego zgodnie z zasadami humanitaryzmu
w postepowaniu z Podopiecznymi(takt, troskliwość, opiekuńczość);

·         Na polecenie lekarza podawanie Podopiecznym leków doustnie.

 

4.       Oferujemy:

·         Pracę w stabilnej i odpowiedzialnej firmie;

·         Możliwość rozwoju i zdobycie ciekawego doświadczenia zawodowego;

·         Pracę w systemie zmianowym od 7.00-do 15.00 i od 8.00 do 16.00

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą ,, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji’’.

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu i wzięciem udziału w procesie rekrutacji prosimy
o dostarczenie do Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 3 przy ul. Ściegiennego 62 w Szczecinie lub przesłanie drogą mailową (sciegiennego@dpsromera.szczecin.pl) dokumentów aplikacyjnych (Curriculum Vitae + list motywacyjny + dokumenty potwierdzające staż pracy) lub kontakt telefoniczny pod nr 91 820-10-28


Termin składania: 2017/04/07

Data wygaśnięcia: 2017/04/07

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej DKiPZS, wytworzono: 2017/03/30, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Ewelina Słodzińska, dnia: 2017/03/30 13:07:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Słodzińska 2017/03/30 13:07:32 nowa pozycja