Przedmiot działalności


Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych – łącznie dla 238 mieszkańców
Dom świadczy usługi w zakresie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.


1.Bytowe

1.Miejsce zamieszkania,
2.Wyżywienie,
3.Odzież i obuwie,
4.Utrzymanie czystości;

2.Opiekuńcze:

1.Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
2.Pielęgnacja,
3.Pomoc w załatwianiu spraw osobistych;

3.Wspomagające:

1.Udział w terapii zajęciowej,
2.Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,
3.Umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
4.Rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną.

W Domu funkcjonuje Zespół terapeutyczno-opiekuńczy, w skład którego wchodzą m. in.: lekarz psychiatra, psycholog, pracownik socjalny, terapeuci oraz tzw. „pracownicy pierwszego kontaktu”.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem