Dziennik zmian


Ostatnie zmiany w rozdziałach:
Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Plany postępowań o udzielenie zamówień 2021/06/29 14:36:59  Dariusz Wytrykus  plan zamówień publicznych  
Nabór na stanowiska 2021/06/15 14:52:28  Sylwia Jackowska  nabór na wolne stanowisko 
Zamówienia publiczne - postępowania 2021/05/12 15:15:30  Karol Lubiński  ogłoszenie o przetargu  
Budżet 2021/05/10 12:30:56  Dariusz Wytrykus  wprowadzenie danych 
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021/04/09 11:14:34  Karol Lubiński  Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego  
Deklaracja dostępności 2021/03/31 15:23:30  Karol Lubiński  deklaracja dostępności 
Informacje o domu 2020/03/31 15:37:58  Tomasz Czerniawski  wrowadzenie danych 
Struktura organizacyjna 2019/09/18 13:57:10  Marta Gdak  WProwadzenie danych 
Status prawny 2019/09/18 12:08:52  Marta Gdak  WProwadzenie danych 
Informacja o niepodjętych depozytach 2019/09/18 11:21:08  Marta Gdak  informacje o niepodjętych depozytach 
Kierownictwo 2019/09/18 11:06:24  Marta Gdak  WProwadzenie danych 
Majątek 2019/05/22 12:36:02  Marta Gdak  WProwadzenie danych 
Przedmiot działalności 2019/05/22 12:35:19  Marta Gdak  WProwadzenie danych 
Ogłoszenia 2018/01/08 15:28:28  Ewelina Słodzińska  wynik konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  
Postępowania do 30 000 euro 2017/03/27 14:49:58  Katarzyna Kałucka  ogłoszenie  
Średni miesięczny koszt utrzymania 2017/03/23 13:06:30  Ewelina Słodzińska  WProwadzenie danych 
Informacje o zawarciu umowy 2016/06/20 21:16:47  Katarzyna Kałucka  informacja o udzieleniu zamówienia 
Warunki korzystania i cookies 2015/03/19 13:34:45  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
Zasady odpłatności za pobyt w domu 2008/12/18 12:14:39  Łukasz Kłaczyński  WProwadzenie danych 
Warunki przyjęcia 2008/12/18 12:04:35  Łukasz Kłaczyński  WProwadzenie danych