Dziennik zmian


Ostatnie zmiany w rozdziałach:
Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Nabór na stanowiska 2016/09/05 11:12:39  Tomasz Czerniawski 
Ogłoszenia 2016/09/02 14:10:56  Katarzyna Kałucka  ogłoszenie na nabór na wolne stanowisko 
Zamówienia publiczne 2016/06/20 21:29:17  Katarzyna Kałucka  ogłoszenie o przetargu  
Informacje o zawarciu umowy 2016/06/20 21:16:47  Katarzyna Kałucka  informacja o udzieleniu zamówienia 
Kierownictwo 2015/12/30 11:20:22  Marika Nowacka  WProwadzenie danych 
Informacje o domu 2015/12/30 09:53:26  Marika Nowacka  wrowadzenie danych 
Warunki korzystania i cookies 2015/03/19 13:34:45  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
Status prawny 2014/07/17 11:38:35  Marika Nowacka  WProwadzenie danych 
Struktura organizacyjna 2014/06/18 15:08:39  Marika Nowacka  WProwadzenie danych 
Średni miesięczny koszt utrzymania 2014/06/18 14:37:55  Marika Nowacka  WProwadzenie danych 
Przedmiot działalności 2014/01/07 14:59:09  Marika Nowacka  WProwadzenie danych 
Budżet 2010/02/16 14:10:14  Katarzyna Kałucka  WProwadzenie danych 
Majątek 2008/12/18 12:24:04  Łukasz Kłaczyński  WProwadzenie danych 
Zasady odpłatności za pobyt w domu 2008/12/18 12:14:39  Łukasz Kłaczyński  WProwadzenie danych 
Warunki przyjęcia 2008/12/18 12:04:35  Łukasz Kłaczyński  WProwadzenie danych