Plany postępowań o udzielenie zamówień

plan zamówień publicznych na rok 2017-2020


Plan zamówień publicznych na rok 2020 sporządzony zgodnie z wymogiem art. 13a ust. 1 i 2 ustawy Pzp

Lp.

Przedmiot zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia w zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Tryb postępowania

Rodzaj zamówienia dostawy/usługi/roboty budowlane

1

Dostawy artykułów spożywczych

1 199 000,00

IV kwartał 2020

przetarg nieograniczony

dostawy

 

Plan zamówień publicznych na rok 2019 sporządzony zgodnie z wymogiem art. 13a ust. 1 i 2 ustawy Pzp

Lp.

Przedmiot zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia w zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Tryb postępowania

Rodzaj zamówienia dostawy/usługi/roboty budowlane

1

Dostawy artykułów spożywczych

1 000 000,00

IV kwartał 2019

przetarg nieograniczony

dostawy

2

Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych oraz szatni w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie

523 740,00

II kwartał 2019

przetarg nieograniczony

roboty budowlane

 

Plan zamówień publicznych na rok 2018 sporządzony zgodnie z wymogiem art. 13a ust. 1 i 2 ustawy Pzp

Lp.

Przedmiot zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia w zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Tryb postępowania

Rodzaj zamówienia dostawa/usługa/robota budowlana

1

Dostawy artykułów spożywczych

900 000,00

IV kwartał 2018

Przetarg nieograniczony

dostawa

 

Plan zamówień publicznych na rok 2017 sporządzono zgodnie z wymogiem art. 13a ust. 1 i 2 ustawy Pzp (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

L.P.

Przedmiot zamówienia

Orientacyjna  wartość zamówienia w zł

Przewidywany  termin wszczęcia postępowania

Tryb postępowania

Rodzaj zamówienia

dostawa/usługa /robota budowlana

1

Dostawy artykułów spożywczych

       800 000,00   

IV kwartał 2017

Przetarg nieograniczony

dostawa

2

Wykonanie termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie

     2 800 000,00

I - II kwartał 2017r.

Przetarg nieograniczony

robota budowlana


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2017/01/18, odpowiedzialny/a: Małgorzata Jasińska, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2020/01/22 14:32:09
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus  2020/01/22 14:32:09  modyfikacja wartości 
Karol Lubiński  2019/02/21 12:34:22  modyfikacja wartości 
Karol Lubiński  2019/02/21 12:34:06  modyfikacja wartości 
Dariusz Wytrykus  2018/01/18 14:21:26  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2017/01/18 10:11:51  nowa pozycja