Plany postępowań o udzielenie zamówień

plan zamówień publicznych na rok 2017-2019


Plan zamówień publicznych na rok 2019 sporządzony zgodnie z wymogiem art. 13a ust. 1 i 2 ustawy Pzp

Lp.

Przedmiot zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia w zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Tryb postępowania

Rodzaj zamówienia dostawy/usługi/roboty budowlane

1

Dostawy artykułów spożywczych

1 000 000,00

IV kwartał 2019

przetarg nieograniczony

dostawy

2

Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych oraz szatni w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie

523 740,00

II kwartał 2019

przetarg nieograniczony

roboty budowlane

 

 

 

Plan zamówień publicznych na rok 2018 sporządzony zgodnie z wymogiem art. 13a ust. 1 i 2 ustawy Pzp

Lp.

Przedmiot zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia w zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Tryb postępowania

Rodzaj zamówienia dostawa/usługa/robota budowlana

1

Dostawy artykułów spożywczych

900 000,00

IV kwartał 2018

Przetarg nieograniczony

dostawa

 

Plan zamówień publicznych na rok 2017 sporządzono zgodnie z wymogiem art. 13a ust. 1 i 2 ustawy Pzp (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

L.P.

Przedmiot zamówienia

Orientacyjna  wartość zamówienia w zł

Przewidywany  termin wszczęcia postępowania

Tryb postępowania

Rodzaj zamówienia

dostawa/usługa /robota budowlana

1

Dostawy artykułów spożywczych

       800 000,00   

IV kwartał 2017

Przetarg nieograniczony

dostawa

2

Wykonanie termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie

     2 800 000,00

I - II kwartał 2017r.

Przetarg nieograniczony

robota budowlana


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem