Zamówienia publiczne - postępowania

dostawa 46 szt. fabrycznie nowych łóżek z materacami

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


 Szczecin: dostawa 46 szt. fabrycznie nowych łóżek z materacami do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 12943 - 2009; data zamieszczenia: 12.01.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa 46 szt. fabrycznie nowych łóżek z materacami do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa 46 szt. fabrycznie nowych łóżek z materacami do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie: 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) 46 szt łóżek do opieki długoterminowej. Łóżka sterowane elektrycznie za pomocą pilota, 4-krotnie łamane leże. 2) Dane techniczne: a) kolor ramy: drewnopodobne b) koła jezdne antystatyczne c) cztery hamulce d) blokada kół e) sterowane elektrycznie przy pomocy pilota -zasilanie 24V( stopień ochrony obudowy wg DIN EN 60601-1, f) funkcja trendelenburga i anty trendelenburga g) funkcja autoredresji segmentu oparcia pleców i ud h) funkcja autokonturu segmentów oparcia pleców i ud i) funkcja indywidualnej blokady elektrycznej regulacji łóżka j) elektryczna regulacja wysokości leża: od 22cm do 62cm (+ - 10%) k) wymiary zewnętrzne około 101cm x 216cm (+ - 10%) l) wymiary leża: 90cm x 200cm (+ - 10%) ł) obciążenie max. 185kg m) waga całkowita 101kg(+ - 10%) n) z materacem w pokrowcu antyodparzeniowym i nieprzemakalnym.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.20.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 150510.28 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MEDUS Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8E, 57-200 Ząbkowice, kraj/woj. dolnośląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 150510.28
  • Oferta z najniższą ceną: 150510.28 oferta z najwyższą ceną: 180560.75
  • Waluta: PLN.

 

 

 

 


Data publikacji: 2009/01/12

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2009/01/12, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/08/04 14:12:59
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2009/08/04 14:12:59  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/01/12 19:52:39  nowa pozycja