Zamówienia publiczne - postępowania

dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu rehabilitacyjnego

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Nr. znak sprawy: ZP/18/AG/08

 

 

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert w postępowaniu prowadzonym  w trybie zapytania o cenę na :„dostawę oraz
                 montaż fabrycznie nowego sprzętu rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta
                 i Pioniera Ziemi  Szczecińskiej

        

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż fabrycznie nowego sprzętu rehabilitacyjnego w DPS DKiPZS  zostało unieważnione z powodu, iż w postępowaniu nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

Uzasadnienie:

 Z uwagi na fakt, że do dnia 08.12.2008r. godz. 09:30 tj. terminu wyznaczonego na składanie ofert złożono tylko 1 ofertę, Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt2 w/w ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia.


Data publikacji: 2009/01/12

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2009/01/12, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/01/12 19:57:35
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2009/01/12 19:57:35  nowa pozycja