Zamówienia publiczne - postępowania

dostawy art. mlecznych i nabiału w okresie 12 miesięcy

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Data publikacji: 2009/01/09

Wynik postepowania:

Sprawa znak: ZP/16/AG/08  

 

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego na dostawy art. mlecznych i nabiału do

Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
                 przy ulicy  Eugeniusza Romera 21-29 w Szczecinie 71-246   

             Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta
 i Pioniera Ziemi Szczecińskiej  zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawy art. mlecznych i nabiału do
Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej  przy ulicy  Eugeniusza Romera 21-29 w Szczecinie 71-246   


Informuję, że wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1 firma – Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego

ul. Handlowa 4  15-959 Białystok – wartość oferty brutto 212 010,00 zł co stanowi 88 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 2 firma- „Lech” sp. z o.o.  ul. Rybacka 11b 78-100 Kołobrzeg  - wartość oferty brutto 185 939,80 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%

Wybrana została oferta nr 2  jako  najkorzystniejsza w kryterium oceny – cena 100% uzyskała 100pkt.

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Sprawa znak: ZP/16/AG/08  

 

           
Informuję, że w dniu 29.01.2009r. z firmą Lech sp. z o.o.  ul. Rybacka 11b 78-100 Kołobrzeg  zawarto umowę na wartość brutto 185 939,80 zł. na okres 12 miesięcy.
Sprawa znak: ZP/16/AG/08  

 

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego na dostawy art. mlecznych i nabiału do

Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
                 przy ulicy  Eugeniusza Romera 21-29 w Szczecinie 71-246   

             Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta
 i Pioniera Ziemi Szczecińskiej  zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawy art. mlecznych i nabiału do
Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej  przy ulicy  Eugeniusza Romera 21-29 w Szczecinie 71-246   


Informuję, że wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1 firma – Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego

ul. Handlowa 4  15-959 Białystok – wartość oferty brutto 212 010,00 zł co stanowi 88 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 2 firma- „Lech” sp. z o.o.  ul. Rybacka 11b 78-100 Kołobrzeg  - wartość oferty brutto 185 939,80 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%

Wybrana została oferta nr 2  jako  najkorzystniejsza w kryterium oceny – cena 100% uzyskała 100pkt.

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Sprawa znak: ZP/16/AG/08  

 

           
Informuję, że w dniu 29.01.2009r. z firmą Lech sp. z o.o.  ul. Rybacka 11b 78-100 Kołobrzeg  zawarto umowę na wartość brutto 185 939,80 zł. na okres 12 miesięcy.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2009/01/09, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/02/14 20:35:32
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2009/02/14 20:35:32  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/01/09 19:41:25  nowa pozycja