Zamówienia publiczne - postępowania

informacja o wyborze oferty na dostawę sprzętu gastronomicznego

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę
sprzętu gastronomicznego do Domu Pomocy Społecznej Znak sprawy: ZP/22/AG/09

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
71 – 246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
ul. E. Romera 21-29
www.dps.romera.szczecin.pl

Informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał: Ofertę nr 2
Nazwa (firma) Alva Sp. z o.o.
Siedziba i adres ul. Międzyleska 2-4 50-514 Wrocław

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie kryterium oceny ofert – cena 100%
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa (firma) Firma Produkcyjno-Handlowa Repromed
Siedziba i adres ul. Duńska 1 91-204 Łódź
Wartość oferty brutto 107.987,40 zł.
Liczba uzyskanych punktów: 92,59 pkt.
Kryterium oceny ofert: cena 100%
Oferta zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i najkorzystniejsza pod względem jedynego kryterium – ceny.
Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje, że została złożona następująca oferta, poza wyżej wymienioną, podlegająca ocenie dokonanej przez Zamawiającego:

Oferta nr 2
Nazwa (firma) Alva Sp. z o.o.
Siedziba i adres ul. Międzyleska 2-4 50-514 Wrocław
Wartość oferty brutto: 99.988,33zł
Liczba uzyskanych punktów: 100 pkt.
Kryterium oceny ofert: cena 100%
 


Data publikacji: 2009/12/18

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: , wytworzono: 2009/12/18, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/12/18 20:05:02
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2009/12/18 20:05:02  nowa pozycja