Ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. Administracyjno-Gospodarczych


Listy kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu
lista kandydatów na stanowisko
Inspektor ds. Administracyjno-Gospodarczych

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. Administracyjno-Gospodarczych w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy Romera 21/29
w Szczecinie

Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożyło w terminie podanym w ogłoszeniu 11 kandydatów.
W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu
o naborze, stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowało się 10 osób:
l.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1. Pani Katarzyna Bydłowska Szczecin
2. Pani Barbara Zofia Wieczorek Szczecin
3.Pani Anna Podolak Szczecin
4. Pani Jadwiga Hoffmann Dołuje
5. Pan Dariusz Wytrykus Police
6. Pan Arkadiusz Adamski Węgorzyno
7. Pani Malwina Przybyłek Szczecin
8. Pani Monika Tarsa Szczecin
9. Pan Tomasz Piechota Szczecin
10. Pani Monika Rachmaciej Szczecin
Powyższe osoby zapraszamy na kolejny etap naboru w dniu 05.11.2010r.
godz. 10:00 do sekretariatu DPS pok. 126.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2010/11/03, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2010/11/03 17:31:53
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2010/11/03 17:31:53  nowa pozycja