Ogłoszenia

Informacja o wyborze kandydata na stanowisko urzędnicze Księgowy


PROTOKÓŁ
z przeprowadzonego w dniu 12.08.2010r
naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Księgowy
w wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko urzędnicze
aplikacje przesłało 10 kandydatów


Liczba wakatów i wymiar czasu pracy : 1 pełny etat
Data publikacji o naborze na BIP : 27.07.2010r.
Termin składania ofert upłynął z dniem: 09.08.2010r. o godzinie 11:00


Komisja ds. naboru w składzie:

1. Pani Renata Wożniak - Główna Księgowa przewodnicząca komisji
2. Pani Krystyna Krzyżewska - Insp.ds.Pracowniczych sekretarz komisji
3. Pani Helena Godowska - Starsza Księgowa członek komisji


Powołana zarządzeniem Dyrektora Domu Nr 25/10/0120 z dnia 27.07.2010r . spośród
10 nadesłanych ofert w terminie do 09.08.2010r do godziny 11:00. na stanowisko urzędnicze Księgowy zaprosiła 7 osób, które spełniały wymogi formalne zgodnie z ogłoszeniem do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 12.02.2010r. godz. 9:30

1. Małgorzata Skowrońska zam. Szczecin
2. Daniela Banaś zam. Szczecin
3. Dorota Wiśniewska zam. Police
4. Anna Kuśmierska zam. Szczecin
5. Halina Pokropińska zam. Szczecin
6. Anna Protas zam. Szczecin
7. Jolanta Rudzińska zam. Szczecin

Na rozmowę kwalifikacyjną zgłosiło się 6 kandydatów:
1. Małgorzata Skowrońska
2. Daniela Banaś
3. Dorota Wiśniewska
4. Halina Pokropińska
5. Anna Protas
6. Jolanta Rudzińska

Komisja ds. naboru przeprowadziła rozmowę z kandydatkami, oceniając umiejętności wymagane na w/w stanowisku oraz przygotowanie merytoryczne kandydatów.
Przy naborze zastosowano metody i techniki naboru:
1. w procesie rekrutacji –metoda rekrutacji zewnętrznej z wykorzystaniem technik:
a) „ogłoszenia o pracy” podlegającego upowszechnieniu w Biuletynie Informacji publicznej Gminy Miasta Szczecin i BIP Domu Pomocy Społecznej DK i PZS.
b) na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej DKiPZS ul. E.Romera 21-29
w Szczecinie
c) do oceny spełniania wymagań formalnych zastosowano metodę analizy dokumentów
d) z wykorzystaniem techniki porównawczej spełniania przez ofertę i kandydatów wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze (m.in.pod wzgl. formalnej kompletności wymaganych dokumentów , posiadania przez kandydatki odpowiedniego wykształcenia, stażu pracy)
2. W procesie selekcji zastosowano metodę rozmowy panelowej.

Komisja dokonała wyboru na w/w stanowisko. Zatrudniona została w wyniku przeprowadzonego naboru Pani Anna Protas zamieszkała w Szczecinie.

Uzasadnienie:
Komisja ds. naboru na ww. stanowisko po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej
z kandydatami podjęła decyzję o zatrudnieniu Pani Anny Protas . Pani Anna Protas wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym, niezbędnym na wskazanym stanowisku. Jest osobą o odpowiednich predyspozycjach osobowościowych, takich jak: komunikatywność, odpowiedzialność, zdolność podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2010/08/13, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2010/08/13 09:20:06
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2010/08/13 09:20:06  nowa pozycja