Ogłoszenia

wyniki I etapu konkursu na stanowisko- Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej
w strukturach Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy Romera 21/29 w Szczecinie

Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożyło w terminie podanym w ogłoszeniu 3 kandydatów.
             W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowały się 2 osoby:
 

l.p.     Nazwisko i imię        Miejsce zamieszkania
 

1.      Pani Anastazja Prymaczek    Szczecin
2.      Pan Paweł Różak                  Szczecin

Powyższe osoby zapraszamy na kolejny etap naboru w dniu 08.10.2014r. godz. 10:00 do sekretariatu DPS pok. 126.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2014/10/07, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2014/10/07 15:08:35
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2014/10/07 15:08:35  nowa pozycja