Przetargi - pytania

nr 1


Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

514604 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013

Numer ogłoszenia: 514604 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy pieluchomajtek i wkładek anatomicznych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047), zwana dalej ustawą, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pieluchomajtek z falbankami (barierkami wewnętrznymi), które są umieszczone wzdłuż wkładu chłonnego i wywinięte na zewnątrz? Rozwiązanie takie jest tańsze w produkcji, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, ale może powodować zwiększone ryzyko wycieków na boki.

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieluchomajtek z falbankami (barierkami wewnętrznymi), które są umieszczone wzdłuż wkładu chłonnego i wywinięte na zewnątrz.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek zapinanych na dwie pary miękkich, ale nierozciągliwych rzepoprzylepców wielorazowego użytku? Podstawowym zadaniem rzepoprzylepców jest trwałe mocowanie pieluchomajtek z możliwością ich rozpięcia
i ponownego zapięcia, a technologia jaka jest zastosowana przez producenta nie powinna mieć wpływu możliwość dopuszczenia produktu do zaoferowania.

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek zapinanych na dwie pary miękkich, ale nierozciągliwych rzepoprzylepców wielorazowego użytku.

Zmiana zawarta w modyfikacji SIWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek rozmiar L o chłonności 2800ml? Norma ISO, zgodnie z którą określana jest chłonność produktów dopuszcza 10% tolerancję.

Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pieluchomajtek rozmiar L o chłonności 2800ml. Zapisy SIWZ  w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 4:

Zamawiający nie określił oczekiwanej chłonności pieluchomajtek rozmiar XL. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek XL o obwodzie w pasie do 170 cm +-5 cm, o chłonności nie mniejszej niż 3200 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający opisał minimalną chłonność pieluchomajtek w SIWZ Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia pkt 2, ppkt 1, lit d).

Zapisy SIWZ  w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek w opakowaniach po 20 sztuk? Większość europejskich producentów stosuje opakowania po 20 sztuk. Zgoda Zamawiającego na złożenie ofert na pieluchomajtki pakowane po 20 sztuk umożliwi złożenie większej liczbie firm, co podniesie poziom konkurencyjności.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie opakowań po 10, 15, 20, 30 szt.

Zmiana zawarta w modyfikacji SIWZ.

Pytanie 6:

Wobec nieprecyzyjnego opisu „wkładki anatomiczne średniochłonne rozmiar L pakowane po 10 sztuk” prosimy o zgodę na złożenie oferty na wkładki o długości co najmniej 50 cm bez paska kleju do zamocowania w bieliźnie pacjenta (jeśli Zamawiający miał na myśli pieluchy anatomiczne) lub na zaoferowanie wkładki o długości co najmniej 35 cm z piankowymi ściągaczami po bokach i paskiem kleju do zamocowania w bieliźnie (jeśli Zamawiający miał na myśli wkłady dla kobiet).

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wkładki o długości co najmniej 35 cm z piankowymi ściągaczami po bokach i paskiem kleju do zamocowania w bieliźnie.

Pytanie 7:

Prosimy o zgodę na zaoferowanie „wkładek anatomicznych” w opakowaniach innych niż 10 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie opakowań po 10, 15, 20, 30 szt.

Zmiana zawarta w modyfikacji SIWZ.

Pytanie 8:

Czy w pozycji 4 Zamawiający oczekuje złożenia ofert na podkłady celulozowe w rolce 50 cm x 50 mb? (Jest 50 cm x 50 cm).

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający w pkt 4 Rozdz. XIV SIWZ i w formularzu kalkulacyjnym 1A popełnił oczywistą omyłkę pisarską. Zmiana zawarta w modyfikacji SIWZ.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtki w rozmiarze L
o obwodzie w pasie od 92 cm do 144 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający przedmiocie zamówienia wymaga: pieluchomajtki w rozmiarze L
o obwodzie w pasie od 100 cm do 150 cm ±5 cm.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtki w rozmiarze L
o chłonności min 2805 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pieluchomajtek rozmiar L o chłonności 2805ml. Zapisy SIWZ  w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 11:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie pieluchomajtek nie posiadających ściągaczy taliowych. Jednocześnie informujemy, że ściągacze taliowe nie mają wpływu
na główną funkcję pieluchomajtek jaką jest wchłanianie.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.  

Zmiana zawarta w modyfikacji SIWZ.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek i wkładów anatomicznych konfekcjonowanych w opakowaniach max. Po 30 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie opakowań po 10, 15, 20, 30 szt.

Zmiana zawarta w modyfikacji SIWZ.

Pytanie 13:

Czy przy określeniu rozmiaru podkładu celulozowego „50 cm x 50 cm” nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej, winno być 50 cm x 50 m?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający w pkt 4 Rozdz. XIV SIWZ i w formularzu kalkulacyjnym 1A popełnił oczywistą omyłkę pisarską. Zmiana zawarta w modyfikacji SIWZ.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2013/12/17, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2013/12/17 21:21:12
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus  2013/12/17 21:21:12  nowa pozycja