Przetargi - zmiany

Modyfikacja SIWZ nr 1


Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

             Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej z siedzibą przy
ul. Romera 21-29 w Szczecinie  informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmieniona zostaje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawy pieluchomajtek i wkładek anatomicznych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”.

 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047) dokonuje modyfikacji siwz.

Ulegają zmianie i otrzymują nowe brzmienie poniższe zapisy siwz:

1.  Ulegają zmianie zapisy Rozdz. XIV Opis przedmiotu zamówienia w pkt 2 ppkt 1 litera c) jest „Pieluchomajtki muszą posiadać dwie pary elastycznych, samoprzylepnych pasków mocujących wielorazowego użytku” powinno być „ Pieluchomajtki muszą posiadać dwie pary samoprzylepnych pasków mocujących wielorazowego użytku”.

2. Ulegają zmianie zapisy Rozdz. XIV Opis przedmiotu zamówienia w pkt 2 ppkt 1 litera g) jest „Pieluchomajtki muszą być pakowane minimum po 30 sztuk w opakowaniu zbiorczym oraz posiadać oznakowanie CE określające zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie”, powinno być „Pieluchomajtki muszą być pakowane po 10, 15, 20 lub 30 sztuk
w opakowaniu zbiorczym oraz posiadać oznakowanie CE określające zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie”.

3. Ulegają zmianie zapisy Rozdz. XIV Opis przedmiotu zamówienia w pkt 2 ppkt 2 jest „Wkładki anatomiczneśredniochłonne, rozmiar Lpakowane po 10 szt.”, powinno być „Wkładki anatomiczneśredniochłonne, rozmiar Lpakowane po 10, 15, 20 lub 30 szt.”.

4. Ulegają zmianie zapisy Rozdz. XIV Opis przedmiotu zamówienia w pkt 2 ppkt 1 litera b) jest „Pieluchomajtki muszą posiadać ściągacz taliowy oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości”, powinno być „Pieluchomajtki muszą posiadać falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości”.

5. Załącznik nr 1A formularz kalkulacyjny oraz załącznik nr 5 wzór umowy do SIWZ otrzymują nowe brzmienie.

6.  Zamiast daty 19.12.2013r. jako terminu składania i otwarcia ofert powinno być 23.12.2013r.
Ilekroć w SIWZ występuje data 19.12.2013r. zastępuje się ją datą: 23.12.2013r.

Modyfikacja siwz jest integralną częścią siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Zmieniony załacznik nr 1A formularz kalkulacyjny

Zmieniony załącznik nr 5 wzór umowy


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2013/12/18, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2013/12/18 14:36:57
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus  2013/12/18 14:36:57  nowa pozycja