Informacje o zawarciu umowy

informacja o udzieleniu zamówienia ZP/04/AG/09


 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 53700-2009 z dnia 2009-03-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia są dostawy mięsa i wędlin w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2009r.. Ilości podane niżej są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia. Zmniejszenie to nie może jednak przekroczyć...
Termin składania ofert: 2009-03-16


Szczecin: dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie

Numer ogłoszenia: 110754 - 2009; data zamieszczenia: 17.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 53700 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy mięsa i wędlin w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2009r.. Ilości podane niżej są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia. Zmniejszenie to nie może jednak przekroczyć 15%. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Kod CPV 15100000-9 2. Zakres zamówienia obejmuje: l.p. nazwa towaru j.m. ilość 1 mięso gulaszowe drobiowe kl. I kg 400 2 kurczaki całe kg 400 3 korpusy z kurcząt (porcje rosołowe) kg 1500 4 udka z kurczaka kg 2000 5 ćwiartka z kurczaka wędzona kg 200 6 wątroba drobiowa kg 300 7 żołądki drobiowe kg 150 8 filet z piersi indyka kg 200 9 filet z kurczaka kg 600 10 karkówka bez kości kg 400 11 szynka bez kości kg 200 12 schab bez kości kg 450 13 golonka wieprzowa kg 150 14 nogi wieprzowe kg 100 15 łopatka wieprzowa bez kości kg 2200 16 żeberka wieprzowe kg 320 17 wołowina extra kg 300 18 ozory wieprzowe kg 150 19 boczek wędzony kg 250 20 boczek świeży bez żeber kg 200 21 słonina świeża kg 400 22 flaki wołowe krojone - parzone kg 400 23 kiełbasa zwyczajna lub równoważna kg 200 24 kiełbasa żywiecka sucha lub równoważna kg 500 25 kiełbasa krakowska parzona lub równoważna kg 500 26 kiełbasa śląska lub równoważna kg 800 27 parówki drobiowe kg 800 28 parówki wieprzowe kg 800 29 szynkowa parzona kg 500 30 kiełbasa biała parzona kg 400 31 salceson ozorkowy kg 100 32 salceson drobiowy kg 200 33 kaszanka luksusowa kg 300 34 pasztetowa kg 300 35 metka łososiowa kg 70 36 mielonka wieprzowa kg 400 37 szynkowa wieprzowa kg 350 38 polędwica drobiowa kg 200 39 pasztet mięsny kg 400 40 kiełbasa toruńska wieprzowa lub równoważna kg 500 41 szynka gotowana kg 500 42 szynkówka wieprzowa kg 300 43 mielonka wojskowa lub równoważna kg 250 44 baleron wieprzowy gotowany kg 250 45 szynka konserwowa kg 600 46 baton szynkowy drobiowy kg 200 47 ogonówka parzona kg 250 48 polędwica sopocka lub równoważna kg 150 49 metka cebulowa kg 70.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 196603.98 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Zakład Przetwórstwa Mięsnego Izabela i Zbigniew Grabowscy Spółka Jawna, Ościęcin 32, 72-300 Gryfice, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·         Cena wybranej oferty: 196603.98

·         Oferta z najniższą ceną: 196603.98 oferta z najwyższą ceną: 231615,11

·         Waluta: PLN.

 

 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: DPS DKiPZS, wytworzono: 2009/04/17, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/04/17 15:11:06
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2009/04/17 15:11:06  nowa pozycja