Przedmiot działalności


Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych – łącznie dla 251 mieszkańców
Dom świadczy usługi w zakresie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.


1.Bytowe

1.Miejsce zamieszkania,
2.Wyżywienie,
3.Odzież i obuwie,
4.Utrzymanie czystości;

2.Opiekuńcze:

1.Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
2.Pielęgnacja,
3.Pomoc w załatwianiu spraw osobistych;

3.Wspomagające:

1.Udział w terapii zajęciowej,
2.Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,
3.Umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
4.Rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną.

W Domu funkcjonuje Zespół terapeutyczno-opiekuńczy, w skład którego wchodzą m. in.: lekarz psychiatra, psycholog, pracownik socjalny, terapeuci oraz tzw. „pracownicy pierwszego kontaktu”.


udostępnił: DPS DKiPZS, wytworzono: 2008/12/18, odpowiedzialny/a: Małgorzata Jasińska, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2021/08/31 13:29:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus 2021/08/31 13:29:26 modyfikacja wartości
Marta Gdak 2019/05/22 12:35:19 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/07 14:59:09 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2008/12/18 12:21:39 nowa pozycja