Informacje o zawarciu umowy

Tytuł
informacja o zawarciu umowy ZP 02 2016 
ogloszenie o udzieleniu zamówienia ZP/02/2015 dostawy mięsa i wędlin  
ogloszenie o udzieleniu zamówienia ZP/06/2015 dostawy owoców  
ogłoszenie o zawarciu umowy ZP/03/2015 dostawy mleka i nabiału  
ogłoszenie o zawarciu umowy ZP/04/2015 dostawy art. spożywczych 
ogloszenie o udzieleniu zamówienia ZP/05/2015 dostawy warzyw  
Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wraz z windą do transportu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej ZP 01 2015 
Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn.Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 4 przy ul. Zygmunta Krasińskiego 45/U2 w Szczecinie  
Dostawy warzyw do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin  
Dostawy mięsa i wędlin do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 
Dostawy owoców do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 
Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 
Dostawy art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/04/2014 
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/02/2014 
informacja o zawarciu umowy na Dostawy warzywdo Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin ZP 14 2013  
o zawarciu umowy na Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 
dostawy pieluchomajtek i wkładek anatomicznych 
Dostawy art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 
Dostawy mięsa i wędlin do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 
Dostawy owoców do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 
Dostawy ryb i przetworów rybnych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 
Dostawy pieczywa do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 
Dostawy artykułów mrożonych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 
Informacja o udzieleniu zamówienia ZP/03/2013 
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/02/2013 
informacja o udzieleniu zamówienia na dystrybucję energii elektrycznej 
cz. II dostawy rękawic winylowych  
dostawy pieluchomajtek i wkładek anatomicznych oraz dostawy opatrunków  
sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych ZP/10/2012 
informacja o udzieleniu zamówienia na dostawy mleka i nabiału  
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy mięsa i wędlin  
dostawa bonów towarowych dla pracowników  
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/01/AG/12 dostawa energii elektrycznej cz2  
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/01/AG/12 dostawa energii elektrycznej cz1  
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/02/AG/12 Remont I i II piętra segnentu B1 
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/11/AG/11 Pieluchomajtki, rękawice 
Mleko i nabiał ZP/15/AG/11 
warzywa i owoce ZP/09/AG/11 
Artykuły spożywcze ZP10/AG/11 
Mięso i wędliny 
dostawy pieczywa ZP/13/AG/11 
sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych ZP/08/AG/11 
Informacja o udzieleniu zamówienia ZP/07/AG/11 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu Remontczęść I- remont piętra 1 i piętra 2 segmentu B1  
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/05/AG/11 
Informacja o udzieleniu zamówienia ZP/01/AG/11 
Informacja o udzieleniu zamówienia ZP/04/AG/11 
Dostawy rękawic winylowych 
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/14/AG/10 
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/09/AG/10 
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/11/AG/10 
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/10/AG/10 
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/08/AG/10 
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/12/AG/10 
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/05/AG/10 
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/06/AG/10 
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/04/AG/10 
informacja o udzieleniu zamówienia 04/AG/2010/ZP 
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/02/AG/10 
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/16/AG/09 
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/22/AG/09 
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/13/AG/09 
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/14/AG/09 
informacja o zawarciu umowy ZP/15/AG/09 
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/06/AG/09 
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/04/AG/09 
informacja o udzieleniu zamówienia ZP/03/AG/09