Dziennik zmian


Ostatnie zmiany w rozdziałach:
Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Informacja o niepodjętych depozytach 2024/06/14 10:21:54  Klaudia Śliwczyńska  informacje o niepodjętych depozytach 
Zamówienia publiczne - postępowania 2024/05/28 09:29:45  Dariusz Wytrykus  ogłoszenie o zamówieniu 
Nabór na stanowiska 2024/05/24 09:10:12  Klaudia Śliwczyńska  nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
Budżet 2024/05/07 11:52:01  Dariusz Wytrykus  nowa pozycja 
Średni miesięczny koszt utrzymania 2024/04/10 08:50:22  Klaudia Śliwczyńska  nowa pozycja 
Status prawny 2024/04/09 09:29:26  Klaudia Śliwczyńska  Wprowadzenie danych 
Deklaracja dostępności 2024/03/29 11:20:56  Karol Lubiński  deklaracja dostępności 
Plany postępowań o udzielenie zamówień 2024/01/04 14:03:28  Dariusz Wytrykus  plan zamówień publicznych  
Kierownictwo 2023/08/02 08:48:42  Klaudia Śliwczyńska  Wprowadzenie danych 
Ogłoszenia 2023/02/08 10:43:24  Dariusz Wytrykus  ogłoszenie 
Struktura organizacyjna 2022/12/22 07:52:43  Marika Misiuda  Wprowadzenie danych 
Informacje o domu 2022/07/07 14:34:09  Marika Misiuda  Wprowadzenie danych 
Zasady odpłatności za pobyt w domu 2022/02/21 10:42:58  Marika Misiuda  WProwadzenie danych 
Warunki przyjęcia 2022/02/21 10:33:55  Marika Misiuda  WProwadzenie danych 
Przedmiot działalności 2021/08/31 13:29:26  Dariusz Wytrykus  WProwadzenie danych 
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021/08/30 12:42:10  Karol Lubiński  Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego  
Majątek 2019/05/22 12:36:02  Marta Gdak  WProwadzenie danych 
Postępowania do 30 000 euro 2017/03/27 14:49:58  Katarzyna Kałucka  ogłoszenie  
Informacje o zawarciu umowy 2016/06/20 21:16:47  Katarzyna Kałucka  informacja o udzieleniu zamówienia 
Warunki korzystania i cookies 2015/03/19 13:34:45  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja