Zamówienia publiczne - postępowania

Tytuł Data publikacji
Świadczenie usług pralniczych dla Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2024/05/24
Dostawy wyrobów medycznych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2024/05/24
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie 2024/05/23
Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin 2024/05/09
Dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin 2024/05/09
Dostawy różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin 2024/05/08
Dostawy mięsa, produktów mięsno – wędliniarskich oraz mleka i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin 2024/05/02
Świadczenie usług pralniczych dla Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2023/12/06
Świadczenie usług pralniczych dla Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2023/11/23
Dostawy artykułów mrożonych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin 2023/11/17
Dostawy wyrobów medycznych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2023/11/16
Świadczenie usług pralniczych dla Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2023/11/10
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie 2023/11/07
Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin 2023/10/31
Dostawy różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin 2023/10/31
Dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin 2023/10/31
Dostawy mięsa, produktów mięsno – wędliniarskich oraz mleka i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin 2023/10/23
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji/remontu/przebudowy instalacji wewnętrznych i zewnętrznych w budynku DPS ul. Romera w Szczecinie, ze sprawowaniem nadzoru autorskiego 2023/07/04
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie 2023/06/07
Świadczenie usług pralniczych dla Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2023/06/02
Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin 2023/05/26
Dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin 2023/05/26
Dostawy różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin 2023/05/26
Dostawy wyrobów medycznych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2023/05/25
Dostawy mięsa, produktów mięsno – wędliniarskich oraz mleka i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin 2023/04/24
Dostawy wyrobów medycznych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2022/12/27
Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin 2022/12/19
Świadczenie usług pralniczych dla Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2022/12/15
Dostawy różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin 2022/12/07
Dostawy mięsa i produktów mięsno – wędliniarskich do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin 2022/12/06
Świadczenie usług pralniczych dla Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2022/12/05
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie 2022/12/02
Dostawy mięsa i produktów mięsno – wędliniarskich do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin 2022/11/25
Dostawy mięsa i produktów mięsno – wędliniarskich do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin 2022/11/09
Dostawy różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin 2022/11/09
Dostawy mleka i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin 2022/11/09
Dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin 2022/11/08
Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin 2022/11/08
Dostawy artykułów mrożonych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2022/06/17
Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2022/05/30
Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy 2022/05/30
Dostawy różnych artykułów spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2022/05/30
Dostawy mięsa i produktów mięsno – wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2022/05/27
Dostawy warzyw i owoców do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2022/05/27
Świadczenie usług pralniczych dla Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2021/12/02
Dostawy wyrobów medycznych dla Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2021/12/02
Dostawy pieczywa do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2021/11/30
Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2021/11/18
Dostawy różnych artykułów spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2021/11/18
Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2021/11/16
Dostawy warzyw i owoców do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2021/11/16
Dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2021/11/16
Oszacowanie wartości zamówienia - dostawy ryb i przetworów rybnych do Domów Pomocy Społecznej w 2022 roku 2021/10/06
Oszacowanie wartości zamówienia - dostawy artykułów spożywczych do Domów Pomocy Społecznej w 2022 roku 2021/10/06
Oszacowanie wartości zamówienia - dostawy mrożonek do Domów Pomocy Społecznej w 2022 roku 2021/10/06
Oszacowanie wartości zamówienia - dostawy warzyw i owoców do Domów Pomocy Społecznej w 2022 roku 2021/10/06
Oszacowanie wartości zamówienia - dostawy jaj do Domów Pomocy Społecznej w 2022 roku 2021/10/06
Oszacowanie wartości zamówienia - dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej w 2022 roku 2021/10/06
Oszacowanie wartości zamówienia - dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do Domów Pomocy Społecznej w 2022 roku 2021/10/06
Oszacowanie wartości zamówienia - dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej w 2022 roku 2021/10/05
Dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z windą do transportu osób na wózkach inwalidzkich 2021/04/23
Dostawy wyrobów medycznych dla Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2020/11/19
Świadczenie usług pralniczych dla Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2020/11/18
Dostawy różnych artykułów spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2020/11/03
Dostawy warzyw i owoców do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2020/11/03
Dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2020/11/02
Dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z windą do transportu osób na wózkach inwalidzkich 2020/10/22
Dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z windą do transportu osób na wózkach inwalidzkich 2020/10/02
Świadczenie usług pralniczych dla Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2019/12/20
Świadczenie usług pralniczych dla Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2019/12/12
Dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2019/12/04
Dostawy warzyw i owoców do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2019/12/04
Dostawy różnych artykułów spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2019/12/04
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie etap III i IV 2019/10/02
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie etap I i II 2019/06/28
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie etap I i II 2019/06/28
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie 2019/05/15
Dostawy środków chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów gospodarczych do Domów Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy 2019/02/19
Dostawy różnych art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin, z podziałem na cztery części 2018/12/04
Dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2018/12/04
Dostawy warzyw i owoców do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2018/12/04
Dostawy warzyw i owoców do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2017/12/05
Dostawy różnych art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin, z podziałem na cztery części 2017/12/05
Dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2017/12/04
Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21 – 29 w Szczecinie 2017/04/12
Dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2017/03/14
Dostawy art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2017/03/14
Dostawy art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2017/01/27
Dostawy warzyw i owoców do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2016/11/30
Dostawy różnych art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2016/11/30
Dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2016/11/30
Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ZP 03 2016 2016/09/28
Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn Termomodernizacja budynku 2016/04/28
Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2015/11/26
Dostawy owoców do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2015/11/26
Dostawy warzyw do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2015/11/25
Dostawy art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2015/11/25
Dostawy mięsa i wędlin do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2015/11/16
Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wraz z windą do transportu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej 2015/09/10
Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn.: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 4 przy ul. Zygmunta Krasińskiego 45/U2 w Szczecinie 2014/12/21
Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2014/11/29
Dostawy warzyw do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2014/11/29
Dostawy art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2014/11/29
Dostawy mięsa i wędlin do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2014/11/29
Dostawy owoców do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2014/11/29
Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą pn.: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 4 przy ul. Zygmunta Krasińskiego 45/U2 w Szczecinie 2014/10/17
Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn.:„ Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) 2014/06/04
Dostawa bonów towarowych dla pracowników i emerytów Domu Pomocy Społecznej 2014/01/30
Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2014/01/14
Dostawy warzyw do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2013/12/27
Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2013/12/24
Dostawy pieluchomajtek i wkładek anatomicznych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 2013/12/11
Dostawy art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2013/12/10
Dostawy owoców do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2013/12/06
Dostawy warzyw do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2013/12/06
Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2013/12/06
Dostawy ryb i przetworów rybnych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2013/12/03
Dostawy pieczywa do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2013/12/02
Dostawy artykułów mrożonych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2013/12/02
Dostawy mięsa i wędlin do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2013/11/25
Dostawa bonów towarowych dla pracowników i emerytów Domu Pomocy Społecznej 2013/10/15
Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 6 2013/08/14
świadczenie usługi dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej w okresie do 31.12.2014r. do Domu Pomocy Społecznej DKiPZS w Szczecinie 2013/01/18
Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 2012/11/30
dostawy art. spożywczych do Domu Pomocy Społecznej 2012/11/14
Dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 2012/11/14
Dostawy mleka i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 2012/11/14
Dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej 2012/11/14
dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej 2012/11/13
dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta 2012/11/13
dostawę bonów towarowych dla pracowników 2012/09/27
Remont I i II piętra segmentu B1 w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie 2012/03/05
Dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i u 2012/02/08
sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych 2011/12/08
dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta 2011/12/08
Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i u 2011/12/08
Dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 2011/12/08
Dostawy mleka i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 2011/12/07
Dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 2011/12/07
dostawy art. spożywczych 2011/12/07
dostawy warzyw i owoców 2011/12/07
Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 31-33 w Szczecinie 2011/09/12
Remont część I- remont piętra 1 i piętra 2 segmentu B1, część II - remont tarasu, 2011/08/24
Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego 2011/05/16
Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego 2011/05/16
Dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego 2011/04/14
dostawa bonów towarowych dla pracowników 2011/04/11
dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta 2011/03/22
dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej 2010/11/29
dostawy art. spożywczych do Domu Pomocy Społecznej 2010/11/25
sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 2010/11/25
stała, całodobowa i bezpośrednia ochrona obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie dla Domu Pomocy Społecznej 2010/11/22
świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej 2010/11/22
Dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej 2010/11/22
dostawa art. mleczarskich 2010/11/17
Remont pomieszczenia kaplicy oraz pomieszczenia administracyjnego 2010/11/09
dostawa samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej 2010/11/05
dostawy pieczywa w okresie 12 miesięcy 2010/11/03
dostawy warzyw i owoców 2010/10/28
Remont III i IV p. segmentu B2 2010/05/19
sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych 2010/05/05
sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych 2010/04/15
informacja o wyborze oferty na dostawę sprzętu gastronomicznego 2009/12/18
Dostawa 40 sztuk fabrycznie nowych łóżek z materacami oraz 40 sztuk fabrycznie nowych szafek przyłóżkowych do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 2009/12/07
Dostawa artykułów mlecznych i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie- ” 2009/12/07
dostawa art. spożywczych 2009/12/07
Stała, całodobowa i bezpośrednia ochrona obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie DPS Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie- 2009/12/07
świadczenie usług pralniczych 2009/11/28
dostawa warzyw i owoców 2009/11/28
Dostawa mięsa i wędlin do Domu pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 2009/11/27
dostawa (zakup) energii elektrycznej 2009/11/16
Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w VI częściach 2009/09/11
Wykonanie instalacji teletechnicznej w ramach zadania Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie 2009/09/02
Modernizacja - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie 2009/08/12
Demontaż istniejących 3 szt. wind osobowych oraz dostawę i montaż 3 szt. fabrycznie nowych wind (dźwigów) osobowych w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie. 2009/07/20
demontaż istniejących 3 szt. wind osobowych oraz dostawę i montaż 3 szt. fabrycznie nowych wind (dźwigów) osobowych w Domu Pomocy Społecznej 2009/06/16
dostawy warzyw i owoców 2009/05/07
Wykonanie dokumentacji technicznej remontu i modernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 2009/04/20
dostawy warzyw i owoców 2009/04/03
dostawy mięsa i wędlin 2009/03/07
dostawy pieczywa 2009/02/17
świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej 2009/02/11
dostawy art. mlecznych i nabiału 2009/02/11
Ogłoszenie o przetargu na stałą, całodobową i bezpośrednią ochronę obiektu i osób 2009/02/05
dostawa oraz montaż dwóch fabrycznie nowych zintegrowanych systemów do higieny, transportu i hydroterapii osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych 2009/01/12
dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombi van 5-cio osobowego 2009/01/12
dostawa 46 szt. fabrycznie nowych łóżek z materacami 2009/01/12
dostawa i montaż sprzętu i urządzeń wyposażenia kuchni 2009/01/12
dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu rehabilitacyjnego 2009/01/12
dostawa oraz montaż mebli 2009/01/12
dostawy art. mlecznych i nabiału w okresie 12 miesięcy 2009/01/09