Status prawny

Podstawy Prawne Działania


 

Podstawy Prawne Działania

Dom działa w szczególności na podstawie:


1.Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r, poz. 920 oraz 2021r. poz. 1038 i 1834);

2.Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. po. 1981,2268,2270 oraz z 2022r. po. 1 i 66);

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270);  

4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r.poz. 1282 oraz z 2021r. poz. 1834)

5. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. , poz. 278 i 734);

6. Statutu nadanego Uchwałą Nr XXXVI/1004/22  Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2022r. zmienienionej Uchwałą Nr LIII/1488/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2023 r.   

7. Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 594/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2022 r.

8. Regulaminu wewnętrznego Działu Wsparcia Dziennego wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie Nr 16/0120/22 z dnia 19.12.2022 r.

Załączniki:

Regulamin Organizacyjny

Regulamin wewnetrzny Działu Wsparcia Dziennego Dziennych Domów Pomocy Społecznej 

Statut Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Uchwała Nr LIII/1488/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie

Uchwała nr XLI/1024/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2009r. w sparwie połączenia Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie, Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie i Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Łukasiewicza 6 w Szczecinie 


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2022/02/21, odpowiedzialny/a: Malwina Rejent, wprowadził/a: Klaudia Śliwczyńska, dnia: 2024/04/09 09:29:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Klaudia Śliwczyńska 2024/04/09 09:29:26 modyfikacja wartości
Klaudia Śliwczyńska 2024/04/04 13:50:52 modyfikacja wartości
Marika Misiuda 2022/12/22 07:53:42 modyfikacja wartości
Marika Misiuda 2022/12/22 07:46:39 modyfikacja wartości
Marika Misiuda 2022/12/22 07:38:57 modyfikacja wartości
Marika Misiuda 2022/12/22 07:34:25 modyfikacja wartości
Marika Misiuda 2022/12/21 14:13:49 modyfikacja wartości
Marika Misiuda 2022/12/21 13:59:57 modyfikacja wartości
Marika Misiuda 2022/12/21 13:54:30 modyfikacja wartości
Marika Misiuda 2022/07/07 15:15:39 modyfikacja wartości
Marika Misiuda 2022/02/21 13:46:34 modyfikacja wartości
Marika Misiuda 2022/02/21 13:39:21 modyfikacja wartości
Marika Misiuda 2022/02/21 13:31:12 modyfikacja wartości
Marika Misiuda 2022/02/21 13:26:49 modyfikacja wartości
Marika Misiuda 2022/02/21 13:26:34 modyfikacja wartości
Marika Misiuda 2022/02/21 13:26:17 modyfikacja wartości
Marika Misiuda 2022/02/21 13:25:38 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2021/08/31 13:15:16 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2021/08/31 13:05:31 modyfikacja wartości
Marta Gdak 2019/09/18 12:08:52 modyfikacja wartości
Marta Gdak 2019/09/18 12:07:12 modyfikacja wartości
Marta Gdak 2019/09/18 12:06:16 modyfikacja wartości
Marta Gdak 2019/05/22 12:32:37 modyfikacja wartości
Ewelina Słodzińska 2017/01/27 13:58:29 modyfikacja wartości
Ewelina Słodzińska 2017/01/27 13:57:09 modyfikacja wartości
Ewelina Słodzińska 2017/01/27 13:44:35 modyfikacja wartości
Ewelina Słodzińska 2017/01/27 13:41:39 modyfikacja wartości
Ewelina Słodzińska 2017/01/27 13:39:22 modyfikacja wartości
Ewelina Słodzińska 2017/01/27 13:29:20 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/07/17 11:38:35 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/07/17 11:08:07 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/07/17 11:05:50 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/06/23 09:02:09 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/06/23 08:56:36 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/06/23 08:55:12 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/06/23 08:53:39 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/06/23 08:52:01 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/06/23 08:51:01 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/06/23 08:32:03 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/08 10:48:29 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/08 10:08:03 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/08 10:04:06 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/08 09:57:55 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/08 09:48:12 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/08 09:14:57 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/08 09:14:02 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/08 09:07:21 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/08 07:57:17 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/08 07:52:50 modyfikacja wartości
Marika Nowacka 2014/01/08 07:50:55 modyfikacja wartości