Ogłoszenia

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszy inspektor ds. BHP


Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszy inspektor ds. BHP  w jednostce budżetowej Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej     
 w Szczecinie.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi  Szczecińskiej w Szczecinie

informuje o wyniku

naboru na  wolne stanowisko urzędnicze starszy inspektor ds. BHP  

w  Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta  i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 
ul. Romera 21-29, 71-246   Szczecin

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko  został  wybrany  kandydat

Pan  Karol Chmura  zamieszkały w Szczecinie

 Uzasadnienie  dokonania  wyboru:

W wyniku oceny merytorycznej i złożonych dokumentów  aplikacyjnych, oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat uzyskał wysoką ocenę sumaryczną ze względu na posiadane wykształcenie i przygotowanie do wykonywania zadań określonych na stanowisku pracy, na które przeprowadzany jest nabór. 

           

 

 

 

 

 

 
 
 

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2015/07/14, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2015/07/14 09:38:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2015/07/14 09:38:14 nowa pozycja