Ogłoszenia

ogłoszenie wyniku o naborze na wolne stanowisko - Inspektor ds. księgowo-administracyjnych


DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DOM KOMBATANTA I PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ
informuje o wyniku
NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Inspektor ds. księgowo-administracyjnych
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. E Romera 21-29
71-246 Szczecin

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrany został Pan Michał Dyrla, zamieszkały w Szczecinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja ds. naboru w toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniła wiedzę kandydatów z zakresu znajomości przepisów niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku Inspektora ds. księgowo-administracyjnych.  W ocenie komisji największe predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku posiada Pan Michał Dyrla.
Pan  Michał Dyrla posiada bardzo rozległą wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres zadań Inspektora ds. księgowo-administracyjnych popartą  doświadczeniem zawodowym,  zwłaszcza wiedzę na temat mechanizmów tworzenia, podziału i możliwości korzystania z funduszy i programów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem środków dedykowanych dla samorządów lokalnych.


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2011/10/28, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2011/10/28 19:38:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2011/10/28 19:38:39 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2011/10/28 19:35:09 nowa pozycja