Ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. księgowo-administracyj


 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone        w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

                                           Inspektor ds. księgowo-administracyjnych

 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Dom KOmbatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej,  informuje ,że ofertę pracy na ogłoszony  nabór złożyło 19 osób.
W wyniku dokonanej weryfikacji ofert  w dniu 25.10.2011r. pod względem spełnienia  wymagań  formalnych określonych  w  ogłoszeniu o naborze  stwierdzono, iż  7 kandydatów nie spełniło wymagań formalnych.

Do następnego etapu - rozmowy  kwalifikacyjnej zostali zakwalifikowani n/w kandydaci.

 Lp.      Imię  i Nazwisko                                Miejsce  zamieszkania

 1.         Joanna Milewska                                          Szczecin

2.         Aleksandra Lichwiarska                                Szczecin

3.         Andrzej Górecki                                            Szczecin

4.         Martyna  Barszczewska                                 Szczecin

5.         Ewa Bukowska-Muniak                                Warzymice     

6.         Mirosława Kleist                                           Police

7.         Monika Kostyk                                              Szczecin

8.         Joanna Lato                                                   Przecław

9.         Michał  Dyrla                                                 Szczecin

10.       Magdalena Podgórska                                   Szczecin

11.       Zenon Szałata                                                Szczecin

12.       Iwona Ślusarz                                                Szczecin

 Powyższe  osoby zostały zaproszone na kolejny etap naboru w dniu 27.10.2011r. godz.10:00   do sekretariatu Domu Pomocy Społecznej pokój nr 126 sekretariat.

 

 


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2011/10/25, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2011/10/25 16:45:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2011/10/25 16:45:12 nowa pozycja