Ogłoszenia

wynik naboru na stanowisko Inspektor ds. adm.-gosp


Wyniki naboru na wolne  stanowisko urzędnicze  Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych  w jednostce budżetowej Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta     
i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie

       Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi     

                                          Szczecińskiej w Szczecinie                                           

                                                         informuje o wyniku

                                        naboru na wolne  stanowisko urzędnicze

                                             w  Domu Pomocy Społecznej Dom

                                      Kombatanta  i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

                                                          ul. Romera 21-29

                                                          71-246   Szczecin

                                                  wolne   stanowisko urzędnicze:

                                        Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych      

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko  została  wybrana  kandydatka

Pani  Anna  Łabul  zamieszkała  w   Szczecinie

Uzasadnienie  dokonania  wyboru:

W    wyniku     oceny    merytorycznej   i   złożonych    dokumentów    aplikacyjnych,  oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej,
kandydatka uzyskała wysoką ocenę sumaryczną ze względu na posiadane wykształcenie i przygotowanie do wykonywania zadań określonych na stanowisku prac, na które przeprowadzany jest nabór.

           


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2014/11/13, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2014/11/13 09:12:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2014/11/13 09:12:01 nowa pozycja